Acticon

Sammanfattning

Vi på IRMA AB höll en kurs i Indesign för personal från Acticon. Det främsta syftet med vår kurs i InDesign är att få förståelse för de grundläggande verktygen i programmet. Vi går igenom saker som: hur man skapar ett dokument, hur man använder sig av olika mallar för att effektivisera arbetet och hur man exporterar dokument inför digital presentation. Genom teori och praktiska uppgifter går vi även igenom grunderna inom färgprofiler, upplösning och hur man anpassar bilder för presentation på webb och tryck.

Detaljer

Projekt: Privat kurs i InDesign
Kund: Acticon
Leverans: Privat kurs

Liknande projekt: Yeld-Wen

Related Projects