Yeld-Wen

Sammanfattning

Vi på IRMA AB höll en kurs i InDesign och Photoshop för personal från Yeld-Wen Sverige. Det främsta syftet med vår kurs i InDesign är att få förståelse för de grundläggande verktygen i programmet. Perfekt för företag som behöver kunna ändra innehåll i befintliga dokument och skapa dokument som produktblad eller enklare kataloger för digital distribution. Genom teori och praktiska uppgifter går vi även igenom grunderna inom färgprofiler, upplösning och hur man anpassar material som ska tryckas.

Detaljer

Projekt: Privat kurs i InDesign och Photoshop
Kund: Yeld-Wen
Leverans: Privat kurs

Liknande projekt: Acticon

Related Projects