Steg 1.
Analys & strategi

Att bygga ett varumärke kräver en strategi som utgår från ett företags syfte, mening och mål. Med andra ord byggs ett varumärke främst utifrån en varumärkesplattform som beskriver hur företaget vill uppfattas. IRMA håller en workshop med företaget för att få fram nyttig och viktig information. Vi analyserar, konkretiserar och utvecklar informationen som sammanställs i ett styrdokument för att få fram ett tydligt varumärke för ert företag.

Steg 2.
Uttryck & design

Ett företags utseende, språk och känsla framkallar tankar och uppfattningar om företag. Det som visas upp bör därför spegla företagets identitet. Genom till exempel företagets logotyp, bilder och filmer, uttryck och webbdesign kan du alltså påverka hur företaget ska uppfattas av kunden. Det är viktigt att allt material är enhetligt, strukturerat och håller samma linje rakt igenom. IRMA tar fram ett genomgående visuellt språk som grundar sig företagets identitet.

Steg 3.
Marknadsföring & digital strategi

När varumärket och dess identitet är framtaget bör det implementeras internt och externt. IRMA tar fram tydliga marknads- och kommunikationsplaner som säkerställer att ni når ut rätt och där er målgrupp finns. Vi arbetar även operativt med företagets marknadsföring och sköter sociala medier, mässor, event och övriga marknadsföringsinsatser.

Ökad varumärkeskännedom

Ökad försäljning

Struktur i företaget

Behålla marknad

Står ut i konkurrens

Attraktiv arbetsplats

Vill du veta vad vi kostar?

hello@irmaab.se

Let’s brand you together.